Güvenli Sürüş Teknikleri

Güvenli Sürüş Teknikleri

  • Bahar Sürücü Kursu
  • (0) Yorum

Belki ders esnasında “ben bunu zaten biliyorum!” ya da “amaan! kim dikkat eder ki böyle Ģeylere?!” diyeceksiniz! Fakat güvenli bir Ģekilde aracı kullanmak için kesinlikle dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır ki

bunlar hem sizlere, hem de trafik de bulunan diğer sürücü ve yayalara kolaylık sağladığı gibi kaza riskini de azaltarak sürücüye ve çevresindekilere güvenli bir sürüĢ sunar. Bir Ģoförü de iyi Ģoför yapan ne
kadar hızlı gittiği değil, hem kendisi hem de çevresindekiler açısından aracını ne denli dikkatli ve güvenli kullandığıdır!Güvenli sürüĢ tekniği konusunu; 1. SÜRÜCÜ 2. ARAÇ 3. YOL 4. ÇEVRE Faktörleri olmak üzere dört baĢlık altında ve her konuyu teknik bilgilerle desteklenen bir Ģekilde ne yapmalı ne yapmamalı düzeniyle

inceleyeceğiz. SÜRÜCÜ ĠLE ĠLGĠLĠ GÜVENLĠ SÜRÜġ TEKNĠKLERĠ: KiĢilik: • KiĢinin en önemli erdemi kendini tanımasıdır. Bu nedenle Ġyi bir sürücü olabilmek için kendini tanıyan, hatalarını görüp düzeltebilen, öz eleĢtiri yapabilen bir kiĢiliğe ve iyi bir psikolojiye sahip olmak gereklidir. • Unutmayın ki kazaların veya hataların çoğu normalde yapmadığınız Ģeyleri yaparken olur! • Her Ģeyden önce, istikrarlı kullanın. 2 saat 120’yle gitmek, 1 saat 90’la, 1 saat 150’yle gitmekten daha güvenlidir. • Arabanızı her zaman siz kullanın, baĢkalarının sizin sürüĢ tarzınızı değiĢtirmesine izin vermeyin. • Yolcularınızın sizi yönlendirmesine izin vermeyin. • DıĢarıdan, diğer sürücülerden gelecek tepkileri umursamayın. Amiyane tabiri ile asla gaza gelmeyin. Gaza gelmek, sürücülerin normalde yapmadıkları hareketleri yapmasına, bazı limitlerin ötesine geçmesine sebep olur. Böyle durumlarda kaza geliyorum der! • GösteriĢ isteğinizi frenleyemiyorsanız, hızlı kullanmayı seviyorsanız, ustalığınızı trafiğe çıkmamakla ortaya koyun. • Sabırlı ve hoĢgörülü olun. Diğer sürücülere saygı gösterin. Onların her küçük dikkatsizliğini, negatif bir olay olarak değerlendirmeyin, unutmayın ki herkes hata yapar. Bu hataları düzeltmek her zaman sizin işiniz değildir ve genelde bağırıp çağırmanız, kornaya sonuna kadar basmanız, ya da karşıdakini uzun huzmelerle taciz etmeniz onun bu hataları bir daha yapmayacağı anlamına gelmez. • Hata yapan sürücüleri uygun bir Şekilde uyarın. Diğer sürücülerin de yolu kullandıklarını ve sizin gibi bu hizmetten yararlanmaya hakları olduğunu sakın unutmayın.


Yorumlar

Yorum Yap